Nytt system för hantering av bokningar och bidragsansökningar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver för närvarande ett projekt tillsammans med Göteborgs Stad, Malmö Stad och Umeå Kommun för att ta fram ett boknings- och bidragssystem. Målet är att projektet efter sitt slutförande i februari 2018 ska mynna ut i en gemensam molntjänst med ett utbud av e-tjänster. Systemet är till för föreningar, privatpersoner […]

Ny medlem i Sveriges Föreningssystem

Vi hälsar Xenophon Ridskola välkommen som ny medlem i Sveriges Föreningssystem. Xenophon är ett administrativt system för ridskolor och har hjälpt ridsporten sedan 1986. Eftersom ridsporten är stor blir det snabbt stora mängder med aktiviteter som ska redovisas. Därför gör användandet av DAK-formatet vid LOK-stödsrapporteringen arbetet för våra föreningar så väldigt mycket enklare och snabbare, […]

Pågående dialog med Riksidrottsförbundet

Sveriges Föreningssystem har bjudit in Riksidrottsförbundet (RF) att bli medlemmar i branschorganisationen och deltaga i arbetsgruppen kring fortsatt utveckling av DAK-formatet. Vi för just nu en dialog för att komma fram till om DAK-formatet är en gångbar väg för att överföra närvarodata till RF:s IT-system IdrottOnline. Då kraven från RF och sveriges kommuner skiljer sig åt har […]

Fler stödjer DAK-formatet

Horsemanager, vars webbaserade administrationsverktyg för ridskolor hanterar cirka 20 000 ridande, är den senaste i raden av företag att ansluta sig till Sveriges Föreningssystem. Det innebär att ännu fler föreningar kommer att kunna exportera sin närvaro till standardformatet, DAK. – Vi ser stora fördelar för våra föreningar med standardformatet, därför är det en självklarhet för […]

Ny standard sparar miljoner ideella arbetstimmar

I Sverige finns uppemot 130 000 föreningar, varav 17 500 är idrottsföreningar. Dessa drivs till stor del ideellt. Att registrera och rapportera närvaro, exempelvis på träningar, matcher och andra aktiviteter, är en stor sak för alla föreningar då närvaron ligger till grund för både kommunalt och statligt aktivitetsstöd, vilka är idrottsföreningars enskilt största inkomstkällor. En ny branschstandard […]

Ny branschorganisation för föreningarnas bästa!

Enklare administration för landets alla ideella föreningar och ledare står överst på agendan för den nybildade branschorganisationen Sveriges Föreningssystem. – Samtliga medlemsföretag verkar för ett aktivt och väl fungerande Föreningssverige och jobbar med digitala tjänster som underlättar och sparar tid för de hundratusentals ideella ledare som jobbar i föreningarna idag, säger ordförande Robert Larsén. Bakom […]