Bli medlem

Skicka ett mejl till info@sverigesforeningssystem.se med följande uppgifter:

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Huvudsaklig verksamhet
  • Namn på kontaktperson
  • Tel.nr
  • E-post