Vad är DAK?

DAK är ett standardiserat filformat för Digitalt Aktivitetskort, vilket används vid ansökan av statligt och kommunalt aktivitetsstöd för föreningar. Denna standard är framtagen för att enkelt kunna läsa och överföra närvarodata mellan olika programvaror oavsett från vilken tjänste- eller systemleverantör datan kommer.

Detta underlättar enormt för Sveriges alla kanslister och föreningar som dagligen rapporterar närvarodata för att sedan ett par gånger om året ansöka om statligt och kommunalt aktivitetsstöd (till vardags kallat ”LOK-stöd”)

Tack vare DAK-formatet kan olika typer av tjänster och system både hämta och lämna närvarodata på ett standardiserat sätt. Standarden underlättar arbetet för föreningar och minimerar risken för fel vid inläsning till andra system.

Formatbeskrivningen är öppen för alla att använda men enbart system och tjänster tillhandahållna av medlemmar i Sveriges Föreningssystem kan bli godkända.


Varför DAK?

Det etablerade standardformatet för överföring av närvarodata har en rad fördelar

  • Minskad tid på administration för Sveriges föreningar och ideella ledare då närvaro endast behöver föras på ett ställe
  • Ökad valfrihet för föreningar i och med att de kan byta system utan att förlora data
  • Enklare för bidragsgivare (stat och kommun) att samla in korrekt närvarodata då det bara finns ett standardformat att förhålla sig till. Inga integrationer med respektive systemleverantör krävs.
  • Säkerställer god datakvalitet vid ansökningar om aktivitetsstöd
  • Minskade utvecklingskostnader för alla system som hanterar närvarodata i Sverige