Våra medlemmar

Nedan listade företag och tjänster är anslutna till Sveriges Föreningssystem och är kompatibla med DAK-formatet för export av närvarodata.

Totalt närvaroförs 3 200 000 aktiviteter årligen och 200 000 ledare använder något av medlemsföretagens system dagligen.