Exempelfil & dokumentation

DAK har sedan en längre tid använts för att utbyta information mellan system, rörande aktiviteter och vilka personer som varit närvarande på dessa, även kallat närvarodata.

Exempelfil och dokumentation senast ändrad 17 jan 2022.

Filen går att öppna i traditionellt textredigeringsprogram, som t.ex. Anteckningar eller Word


  • DAK är ett XML-baserat format och beskrivs med ett så kallat XML-schema. Det innebär att syntax och semantik följer ett internationellt vedertaget beskrivningsspråk. Ett formaliserat schema möjliggör också automatisk syntaxkontroll i standardiserade inläsningsverktyg.