Hem

Om Sveriges Föreningssystem

Branschföreningen för företag som erbjuder system för drift och administration i föreningar. Gemensamt för medlemmarna är att vi verkar för ett aktivt och väl fungerande Föreningssverige, med fokus på att minska och förenkla administrationen i ideella föreningar.

Läs mer om Sveriges Föreningssystem


Digitalt Aktivitetskort (DAK)

DAK-formatet är en standard framtagen för att enkelt kunna läsa och överföra närvarodata mellan olika programvaror oavsett från vilken tjänste- eller systemleverantör datan kommer.

Läs mer om DAK-formatet