Pågående dialog med Riksidrottsförbundet

Sveriges Föreningssystem har bjudit in Riksidrottsförbundet (RF) att bli medlemmar i branschorganisationen och deltaga i arbetsgruppen kring fortsatt utveckling av DAK-formatet. Vi för just nu en dialog för att komma fram till om DAK-formatet är en gångbar väg för att överföra närvarodata till RF:s IT-system IdrottOnline.

Då kraven från RF och sveriges kommuner skiljer sig åt har vi redan diskuterat vissa anpassningar av formatet för att bättre stödja IdrottOnlines struktur.