Nytt system för hantering av bokningar och bidragsansökningar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver för närvarande ett projekt tillsammans med Göteborgs Stad, Malmö Stad och Umeå Kommun för att ta fram ett boknings- och bidragssystem. Målet är att projektet efter sitt slutförande i februari 2018 ska mynna ut i en gemensam molntjänst med ett utbud av e-tjänster.

Systemet är till för föreningar, privatpersoner och företag som behöver boka lokaler och söka bidrag för sin verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

Sveriges Föreningssystem för en positiv dialog med SKL angående det nya systemet och målet är att föreningar ska kunna fortsätta föra närvaro i det system de idag använder:

Vi ser väldigt positivt på detta projekt och den samordning som det kommer innebära. Detta är en perfekt tillfälle att samverka för att minska föreningars administration. Med hjälp av DAK-formatet har vi en unik möjlighet att se till att alla dagens föreningssystem kan exportera närvarodata till SKL:s nya bidragssystem. Detta kommer i förlängningen att underlätta för föreningarna samt öka utbudet av tjänster för desamma, säger Robert Larsén, ordförande i Sveriges Föreningssystem.

I nuläget har över 100 kommuner anmält intresse för att delta i upphandlingsprojektet av det nya boknings- och bidragssystemet.

Läs mer om projektet på SKL:s hemsida: skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/skolakulturfritid/bokningsochbidragssystemupphandling.8692.html