Vill du stödja?

Export av närvarodata

Erbjuder ni system för närvaro- och medlemshantering för föreningar? Då är ni välkomna att bli medlem i Sveriges Föreningssystem. Tillsammans verkar vi för enklare administration för Sveriges föreningar och ideella ledare.

Import av närvarodata

Idag tar 36 kommuner emot DAK-formatet via det kommunala systemet ApN eller egenutvecklat bidragssystem.  Ju fler kommuner och system som arbetar med DAK-formatet, desto bättre för landets föreningar!

Kontakta oss om ni vill veta mer.