Ny branschorganisation för föreningarnas bästa!

Enklare administration för landets alla ideella föreningar och ledare står överst på agendan för den nybildade branschorganisationen Sveriges Föreningssystem.

– Samtliga medlemsföretag verkar för ett aktivt och väl fungerande Föreningssverige och jobbar med digitala tjänster som underlättar och sparar tid för de hundratusentals ideella ledare som jobbar i föreningarna idag, säger ordförande Robert Larsén.

Bakom föreningen står 14 av landets största föreningssystem, det vill säga leverantörer av medlemsregister, närvarohantering, hemsidor och andra tjänster som underlättar vardagen för föreningar. Totalt närvaroförs över 2,4 miljoner aktiviteter i medlemsföretagens system årligen och mer än 175 000 ideella ledare använder systemen dagligen.

En av de viktigaste frågorna som Sveriges Föreningssystem driver handlar om att förankra ett standardformat för export och import av närvarodata, Digitalt Aktivitetskort (DAK).

– Att registrera och rapportera närvaro, exempelvis på träningar, matcher och andra aktiviteter, är en stor och viktig sak för alla föreningar i Sverige då det ligger till grund för både kommunalt och statligt aktivitetsstöd, vilka är två av föreningarnas absolut viktigaste inkomstkällor, fortsätter Robert Larsén

Sveriges Föreningssystem arbetar med föreningarnas bästa som ledstjärna och att förankra DAK-formatet som en självklarhet för alla som ansöker om och betalar ut bidrag till föreningar. Målet är att fler föreningar ska kunna lägga mer tid på sina aktiviteter och mindre tid på att registrera dem.