Ny standard sparar miljoner ideella arbetstimmar

I Sverige finns uppemot 130 000 föreningar, varav 17 500 är idrottsföreningar. Dessa drivs till stor del ideellt. Att registrera och rapportera närvaro, exempelvis på träningar, matcher och andra aktiviteter, är en stor sak för alla föreningar då närvaron ligger till grund för både kommunalt och statligt aktivitetsstöd, vilka är idrottsföreningars enskilt största inkomstkällor.

En ny branschstandard för digitala aktivitetskort (DAK) syftar till att underlätta arbetet för alla föreningar och ideella ledare. Standarden möjliggör import och export till flera olika system och tjänster avsedda för föreningsadministration.

– Vi jobbar dagligen med att förenkla administrationen för landets alla ideella föreningar och ledare, så det är naturligt att en sådan viktig fråga för föreningarna får branschens samlade fokus, säger Robert Larsén, ordförande i branschorganisationen Sveriges Föreningssystem.

Den nya standarden innebär glada nyheter för landets alla föreningar som kan komma  att spara miljoner ideella arbetstimmar – varje år.

– DAK-formatet underlättar något enormt för våra ledare. De behöver bara fylla i närvaro på ett ställe och slipper arbeta i dubbla system. Det sparar oss mycket tid och ideella krafter, säger Rikard Karlsson i Kållered SK

Det finns idag tekniska krav som gör att föreningar ofta för närvaro i två olika system för att ha möjlighet till maximalt aktivitetsstöd från stat och kommun. Syftet med standardformatet är att överbrygga dessa krav och förenkla för föreningar och ledare.

Likt det standardiserade SIE-formatet för bokföringsprogram, möjliggör DAK-formatet export och import mellan olika föreningssystem. Detta medför även att valfriheten ökar i och med att föreningarna kan byta system utan att förlora värdefull data.

DAK-formatet innebär också en förenkling för stat och kommun, bidragsgivarna, att samla in korrekt närvarodata då deras system enbart behöver förhålla sig till ett standardiserat format. Inga integrationer med respektive föreningssystem behövs.

Standardformatet används sedan länge av flertalet kommuner i landet genom systemet ApN som togs fram av Umeå Kommun 2007.

– Vi ställer oss väldigt positiva till att branschen har enats om ett standardformat. Det förenklar för alla som ansöker om bidrag och även för dem som betalar ut pengarna, säger Lars Klefbohm på Umeå Kommun/ApN.

ApN och Umeå Kommun belönades med Guldlänken år 2008 för att de förenklat administrationen för såväl föreningen som kommunens handläggare. Förhoppningen är nu att fler kommuner och system ska anta branschens standard så att fler föreningar kan lägga mer tid på sina aktiviteter och mindre tid på att registrera dem.

Huvudsyften med DAK-formatet

  • Minskad tid på administration för Sveriges föreningar och ideella ledare då närvaro endast behöver föras på ett ställe
  • Ökad valfrihet för föreningar i och med att de kan byta system utan att förlora data
  • Enklare för bidragsgivarna (stat och kommun) att samla in korrekt närvarodata då det bara finns ett standardformat att förhålla sig till. Inga integrationer med respektive systemleverantör krävs.

Läs mer på sverigesforeningssystem.se eller kontakta:
Robert Larsén, ordförande i branschorganisationen Sveriges Föreningssystem
0730-268521
info@sverigesforeningssystem.se